[Nghiệp vụ Ngân hàng] Phần mềm kế toán MISA SME.NET đáp ứng rất tốt ng – NETALINK JSC
Giỏ hàng

[Nghiệp vụ Ngân hàng] Phần mềm kế toán MISA SME.NET đáp ứng rất tốt nghiệp vụ kế toán ngân hàng cho doanh nghiệp

Phim này giới thiệu cho quý vị biết về nghiệp vụ kế toán ngân hàng bao gồm: quản lý các phiếu thu/chi tiền gửi, đối chiếu sổ tiền gửi với sổ phụ ngân hàng, in trực tiếp các biểu mẫu Ủy nhiệm thu, Ủy nhiệm chi theo biểu mẫu của từng ngân hàng khác nhau, sổ chi tiết tiền gửi … 

  • Chuyển tiền, tra cứu số dư, lịch sử giao dịch, lấy sổ phụ ngân hàng ngay trên phần mềm kế toán
  • Tự động đối chiếu sổ phụ và sổ tiền gửi giúp tiết kiệm 80% thời gian

Phần mềm kế toán MISA SME.NET đáp ứng đầy đủ những yêu cầu của kế toán doanh nghiệp sản xuất. Để được tư vấn thêm và dùng thử phần mềm kế toán doanh nghiệp MISA SME.NET vui lòng bấm vào đây. Hoặc liên hệ Hotline: 0932 91 55 06

dùng thử phần mềm

Xem thêm các lĩnh vực sản phẩm MISA SME.NET đáp ứng tốt tại đây

KHÓA HỌC: NHÀ TƯ VẤN CHUYỂN ĐỔI SỐ 4.0

NEED TO HIRE