[Kế toán tổng hợp] MISA SME.NET đáp ứng rất tốt nghiệp vụ cho doanh ng – NETALINK JSC
Giỏ hàng

[Kế toán tổng hợp] MISA SME.NET đáp ứng rất tốt nghiệp vụ cho doanh nghiệp

MỌI NGHIỆP VỤ BẠN CẦN CHÚNG TÔI ĐỀU CÓ

Phim này giới thiệu cho quý vị biết về nghiệp vụ kế toán tổng hợp bao gồm: kiểm tra, đối chiếu chứng từ với sổ sách; Phân bổ các khoản chi phí chung, chi phí trả trước; Xử lý chênh lệch tỷ giá hối đoái (nếu có); Kết chuyển doanh thu, chi phí để xác định lãi/lỗ; Lập các báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, thống kê

 

  • Tự động kết chuyển lãi lỗ để xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
  • Lập báo cáo thuế và báo cáo quản trị trên cùng một dữ liệu.
  • Cho phép theo dõi và tự động phân bổ những khoản chi phí trả trước.

Phần mềm kế toán MISA SME.NET đáp ứng đầy đủ những yêu cầu quản lý tài chính kế toán của doanh nghiệp. Để được tư vấn thêm và dùng thử phần mềm kế toán doanh nghiệp MISA SME.NET vui lòng bấm vào đây.
Hoặc liên hệ Hotline: 0932 91 55 06

dùng thử phần mềm

Xem thêm các lĩnh vực sản phẩm MISA SME.NET đáp ứng tốt tại đây

KHÓA HỌC: NHÀ TƯ VẤN CHUYỂN ĐỔI SỐ 4.0

NEED TO HIRE