[hợp đồng] MISA SME.NET đáp ứng rất tốt nghiệp vụ kế toán hợp đồng – NETALINK JSC
Giỏ hàng

[hợp đồng] MISA SME.NET đáp ứng rất tốt nghiệp vụ kế toán hợp đồng

Phim này giới thiệu cho quý vị biết về nghiệp vụ kế toán hợp đồng bao gồm: tình trạng hợp đồng, tình hình thu/chi hợp đồng, tình trạng xuất hóa đơn, ghi nhận doanh số, tình trạng giao hàng của từng hợp đồng … 

  • Tự động kết chuyển lãi lỗ để xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
  • Lập báo cáo thuế và báo cáo quản trị trên cùng một dữ liệu.
  • Cho phép theo dõi và tự động phân bổ những khoản chi phí trả trước.

Phần mềm kế toán MISA SME.NET đáp ứng đầy đủ những yêu cầu quản lý tài chính kế toán của doanh nghiệp. Để được tư vấn thêm gói phù hợp và dùng thử phần mềm kế toán doanh nghiệp MISA SME.NET vui lòng bấm vào đây. Hoặc liên hệ Hotline: 0932 91 55 06

dùng thử phần mềm

Xem thêm các lĩnh vực sản phẩm MISA SME.NET đáp ứng tốt tại đây

KHÓA HỌC: NHÀ TƯ VẤN CHUYỂN ĐỔI SỐ 4.0

NEED TO HIRE