[Ngân sách] MISA SME.NET đáp ứng rất tốt nghiệp vụ kế toán ngân sách c – NETALINK JSC
Giỏ hàng

[Ngân sách] MISA SME.NET đáp ứng rất tốt nghiệp vụ kế toán ngân sách của doanh nghiệp

Phim này giới thiệu cho quý vị biết về nghiệp vụ kế toán ngân sách bao gồm: lập dự toán cho từng khoản chi trong kỳ, kiểm soát tình hình chi trong kỳ.

  • Lập dự toán chi ngân sách theo từng chi nhánh, phòng ban.
  • Thống kê chi phí theo từng khoản mục chi phí.
  • Phân tích hiệu quả quản lý chi phí của từng bộ phận, chi nhánh.

Phần mềm kế toán MISA SME.NET đáp ứng đầy đủ những yêu cầu quản lý tài chính kế toán của doanh nghiệp. Để được tư vấn thêm và dùng thử phần mềm kế toán doanh nghiệp MISA SME.NET vui lòng bấm vào đây. Hoặc liên hệ Hotline: 0932 91 55 06

dùng thử phần mềm

Xem thêm các lĩnh vực sản phẩm MISA SME.NET đáp ứng tốt tại đây

Từ khóa: #MISA SME.NET

KHÓA HỌC: NHÀ TƯ VẤN CHUYỂN ĐỔI SỐ 4.0

NEED TO HIRE