[Sản xuất] MISA SME.NET đáp ứng tốt các nghiệp vụ quản lý tài chính kế – NETALINK JSC
Giỏ hàng

[Sản xuất] MISA SME.NET đáp ứng tốt các nghiệp vụ quản lý tài chính kế toán của doanh nghiệp

Đáp ứng tốt các nghiệp vụ của doanh nghiệp sản xuất, phần mềm kế toán MISA SME.NET đang trở thành phần mềm kế toán phù hợp với mọi doanh nghiệp sản xuất hiện nay tại Việt Nam.

 

Phần mềm kế toán doanh nghiệp MISA SME.NET đáp ứng được các nghiệp vụ đặc thù của các doanh nghiêp thuộc lĩnh vực trên, như: Quản lý chi phí theo từng đối tượng tập hợp chi phí, từng khoản mục chi; Tính giá thành theo nhiều phương pháp: Giản đơn, hệ số/tỷ lệ, định mức – Theo từng đơn hàng, hợp đồng; Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo nhiều phương pháp: Theo định mức, theo chi phí NVL trực tiếp, hay theo sản phẩm hoàn thành tương đương; Theo dõi tình hình sản xuất theo từng đơn hàng, từng lệnh sản xuất; Quản lý dịnh mức nguyên vật liệu và tình hình xuất kho nguyên vật liệu theo từng lệnh sản xuất,…

1. Quản lý chi phí theo từng đối tượng tập hợp chi phí, từng khoản mục chi phí

 

MISA SME.NET cho phép Khách hàng theo dõi từng khoản chi phí phát sinh chi tiết theo từng đối tượng tập hợp chi phí như theo từng sản phẩm, từng phân xưởng để tính giá thành. Đặc biệt phần mềm tự động thống kế các khoản mục chi phí như chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công, chi phí chung giúp khách hàng biết được khoản chi phí cấu thành lên giá thành là bao nhiêu.

 

phần mềm kế toán
 

2. Tính giá thành theo nhiều phương pháp: giản đơn, hệ số/tỷ lệ, định mức - Theo từng đơn hàng, hợp đồng

MISA SME.NET giúp các doanh nghiệp sản xuất tính giá thành theo nhiều phương pháp như giản đơn, Hệ số tỷ lệ, Đơn hàng hay hợp đồng. Các bước tính giá thành được thiết kế giúp Quý vị có cái nhìn trực quan để khách hàng thực hiện như Tập hợp chi phí trực tiếp cùng các khoản giảm giá thành, phân bổ chi phí, kết chuyển chi phí hay nghiệm thu đơn hàng.

MISA SME.NET giúp quý vị tự động tổng hợp các khoản chi phí trực tiếp phát sinh cho từng đối tượng tập hợp chi phí và phân bổ các khoản chi phí chung cho từng đối tượng chi phí như theo nguyên vật liệu trực tiếp, nhân công trực tiếp, chi phí trực tiếp (NVLTT, NCTT), Định mức.

 

phần mềm kế toán
 

3. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo nhiều phương pháp: Theo định mức, theo CP NVLTT, hay theo SP hoàn thành tương đương

 

Đối với các sản phẩm có dở dang cuối kì, MISA giúp khách hàng đánh giá được sản phẩm dở dang theo nhiều phương pháp như theo định mức, theo nguyên vật liệu trực tiếp và theo sản phẩm hoàn thành tương đương từ đó dễ dàng tính được giá thành của sản phẩm.

 

phần mềm kế toán

 

4. Theo dõi tình hình sản xuất theo từng đơn hàng, từng lệnh sản xuất 

 

Với phần mềm kế toán MISA SME.NET khách hàng dễ dàng biết được trong kì có bao nhiêu lệnh sản xuất đã sản xuất hay chưa và từng lệnh sản xuất và từng đơn hàng đã sản xuất được bao nhiêu từ đó giúp Khách hàng biết được có kịp tiến độ giao hàng cho khách hàng hay không? Đối với các doanh nghiệp sản xuất hàng loạt, còn bao nhiêu hàng tồn, có kịp sản xuất cho khách hàng hay không? Để báo cáo cho các bộ phận liên quan kịp sản xuất cho các đối tác, khách hàng.

 

phần mềm kế toán
 

5. Quản lý định mức nguyên vật liệu và tình hình xuất kho nguyên vật liệu theo từng lệnh sản xuất

 

Phần mềm kế toán MISA SME.NET cho phép khách hàng khai báo định mức nguyên vật liệu của từng thành phẩm khi lập lệnh sản xuất chỉ cần số lượng thành phẩm cần sản xuất phần mềm sẽ tính ra số lượng nguyên vật liệu cần sử dụng rất nhanh chóng và chính xác. Đặc biệt phần mềm giúp quý vị đánh giá được thực tế sử dụng nguyên vật liệu có đúng với định mức hay không.
 

phần mềm kế toán
 

Để xem phim giới thiệu các lĩnh vực khác trên phần mềm kế toán doanh nghiệp MISA SME.NET vui lòng bấm vào đây.

 

>> Những điều kiện và thủ tục thành lập công ty chế biến thực phẩm

>> Thủ tục tiêu hủy hàng hóa hết hạn sử dụng đối với doanh nghiệp kinh doanh dược phẩm, thực phẩm, hóa mỹ phẩm...
>> Phần mềm kế toán cho doanh nghiệp lĩnh vực giáo dục – đào tạo
>> Phần mềm kế toán cho doanh nghiệp lĩnh vực tư vấn – thiết kế xây dựng

 

Phần mềm kế toán MISA SME.NET đáp ứng đầy đủ những yêu cầu của kế toán doanh nghiệp sản xuất. Để được tư vấn thêm và dùng thử phần mềm kế toán doanh nghiệp MISA SME.NET vui lòng bấm vào đây. Hoặc liên hệ Hotline: 0932 91 55 06

dùng thử phần mềm

Xem thêm các lĩnh vực sản phẩm MISA SME.NET đáp ứng tốt tại đây

KHÓA HỌC: NHÀ TƯ VẤN CHUYỂN ĐỔI SỐ 4.0

NEED TO HIRE