[Xuất, nhập khẩu (Logistics)] MISA SME.NET đáp ứng tốt các nghiệp vụ k – NETALINK JSC
Giỏ hàng

[Xuất, nhập khẩu (Logistics)] MISA SME.NET đáp ứng tốt các nghiệp vụ kế toán của doanh nghiệp

Đối với các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực xuất - nhập khẩu (logistic), phần mềm kế toán MISA SME.NET đáp ứng tốt các nghiệp vụ như: hạch toán theo nhiều loại ngoại tệ, tính tỷ giá xuất quỹ, xử lý chênh lệch tỷ giá, đánh giá lại tài khoản ngoại tệ cuối năm, quản lý công nợ khách hàng, nhà cung cấp, thống kê các khoản chi phí phát sinh, tính giá thành dịch vụ, quản lý doanh thu, chi phí và xác định lãi/lỗ theo từng đơn hàng, hợp đồng … 

1. Tính giá vốn cho từng đơn hàng, hợp đồng

 

 

  • Tự động tổng hợp các chi phí trực tiếp cho từng đơn hàng, hợp đồng

 

 

  • Tự động phân bổ chi phí chung cho từng đơn hàng, hợp đồng dựa trên nguyên vật liệu trực tiếp, nhân công trực tiếp, chi phí trực tiếp hay doanh thu

 

  • Tự động kết chuyển chi phí từng đơn hàng, hợp đồng để ghi nhận giá vốn của từng đơn hàng, hợp đồng

 

2. Quản lý tình hình nhập - xuất - tồn kho theo từng hợp đồng

 

 

3. Hạch toán đa ngoại tệ

 

  • Hạch toán các chứng từ doanh thu, chi phí theo nhiều loại ngoại tệ

 

  • Tự động tính các tỉ giá xuất quỹ ngoại tệ và hạch toán chênh lệch tỉ giá xuất quỹ theo một trong hai phương pháp bình quân tức thời và bình quân cuối kỳ

 

  • Khi phát sinh nghiệp vụ thu tiền khách hàng hay trả tiền nhà cung cấp bằng ngoại tệ mà có phát sinh chênh lệch tỉ giá thì phần mềm sẽ tự động hạch toán

 

  • Tự động đánh giá lại ngoại tệ cuối năm và tổng hợp lên các BCTC

 

4. Quản lý doanh thu, chi phí, lãi/lỗ, tình hình thực hiện của từng hợp đồng

 

 

5. Theo dõi các khoản chi hộ

 

6. Quản lý công nợ khách hàng theo từng hợp đồng

 

g

Phần mềm kế toán MISA SME.NET đáp ứng đầy đủ những yêu cầu của kế toán doanh nghiệp sản xuất. Để được tư vấn thêm và dùng thử phần mềm kế toán doanh nghiệp MISA SME.NET vui lòng bấm vào đây. Hoặc liên hệ Hotline: 0932 91 55 06

dùng thử phần mềm

 

KHÓA HỌC: NHÀ TƯ VẤN CHUYỂN ĐỔI SỐ 4.0

NEED TO HIRE