[Vận tải] MISA SME.NET đáp ứng tốt quản lý tài chính kế toán cho doanh – NETALINK JSC
Giỏ hàng

[Vận tải] MISA SME.NET đáp ứng tốt quản lý tài chính kế toán cho doanh nghiệp

Phim này giới thiệu cho quý vị biết đươc phần mềm kế toán doanh nghiệp MISA SME.NET đáp ứng được các nghiệp vụ đặc thù của các doanh nghiêp thuộc lĩnh vực trên, như: thống kê các khoản chi phí phát sinh, tính giá thành dịch vụ vận chuyển, quản lý doanh thu, chi phí và xác định lãi/lỗ theo từng đơn hàng, hợp đồng, đầu phương tiện, quản lý công nợ, tình hình xuất NVL phục vụ công tác bảo trì bảo dưỡng từng đầu phương tiện …

1. Tính giá thành dịch vụ vận chuyển theo từng đầu phương tiện, hợp đồng vận chuyển, theo từng tuyến


Trong kỳ, khi phát sinh các khoản chi phí như xăng, dầu, phí cầu đường, chi phí bảo trì, chi phí trả cho tài xế thì phần mềm sẽ tự động hạch toán từng hợp đồng vận chuyển, từng phương tiện vận chuyển


kế toán doanh nghiệp vận tải
 

kế toán doanh nghiệp vận tải 

Đối với các khoản chi phí dùng chung như chi phí khấu hao phương tiện vận chuyển => Phần mềm kế toán MISA SME.NET sẽ tự động phân bổ chi phí chung cho từng hợp đồng, phương tiện theo nhiều tiêu chí như: nhân công trực tiếp, chi phí NVL trực tiếp, chi phí trực tiếp dựa trên doanh thu phù hợp với nhu cầu của từng doanh nghiệp.

 

kế toán doanh nghiệp vận tải

 

Tự động tính giá thành từng hợp đồng, từng phương tiện vận chuyển để ghi nhận giá vốn dịch vụ

 

kế toán doanh nghiệp vận tải
 

2. Theo dõi tình hình xuất kho vật tư, phụ tùng theo từng phương tiện

 

  • Tổng hợp tồn kho theo hợp đồng: quản lý tình hình xuất kho vật tư, phụ tùng cho từng phương tiện

kế toán doanh nghiệp vận tải 

  • Quản lý tổn kho: Quản lý tình hình trong kho còn bao nhiêu vật tư, linh kiện để chuẩn bị mua hàng nếu các phụ tùng sắp hết

kế toán doanh nghiệp vận tải 

3. Tổng hợp bán hàng theo từng lái xe phụ xe

 

kế toán doanh nghiệp vận tải
 

4. Xác định lãi/ lỗ dịch vụ vận chuyển theo từng hợp đồng, từng phương tiện vận chuyển

 

kế toán doanh nghiệp vận tải
 

5. Quản lý công nợ tạm ứng theo từng lái xe

 

kế toán doanh nghiệp vận tải
 

6. Thống kê các khoản chi phí theo từng khoản mục chi phí 

 

kế toán doanh nghiệp vận tải
 

7.  Cung cấp các biểu đồ phân tích chi phí

 

kế toán doanh nghiệp vận tải

Phần mềm kế toán MISA SME.NET đáp ứng đầy đủ những yêu cầu của kế toán doanh nghiệp sản xuất. Để được tư vấn thêm và dùng thử phần mềm kế toán doanh nghiệp MISA SME.NET vui lòng bấm vào đây. Hoặc liên hệ Hotline: 0932 91 55 06

dùng thử phần mềm

Xem thêm các lĩnh vực sản phẩm MISA SME.NET đáp ứng tốt tại đây

KHÓA HỌC: NHÀ TƯ VẤN CHUYỂN ĐỔI SỐ 4.0

NEED TO HIRE