Workshop: Xử lý và khắc phục sai phạm Hóa đơn điện tử, chứng từ thuế G – NETALINK JSC
Giỏ hàng

Workshop: Xử lý và khắc phục sai phạm Hóa đơn điện tử, chứng từ thuế GTGT, khấu trừ thuế GTGT

 

WORKSHOP NHẰM ĐÁP ỨNG VÀ GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ CỐT LÕI SAU ĐÂY

01. Giới thiệu tổng quan về chứng từ - hóa đơn và hóa đơn điện tử

02. Hướng dẫn lập hóa đơn đối với trường hợp “Hàng bán trả lại” và hạch toán kế toán, khai thuế GTGT - TNDN liên quan đến “Hàng bán trả lại” theo đúng hướng dẫn của cơ quan thuế.

03.Hướng dẫn xử lý “Hóa đơn sai sót” và hạch toán kế toán, khai thuế GTGT - TNDN liên quan đến “Hóa đơn sai sót”.

04. Hướng dẫn quy định về “Hóa đơn hợp pháp”, “Sử dụng hóa đơn không hợp pháp”, “Sử dụng không hợp pháp hóa đơn” và giải pháp kiểm tra, xử lý, hạn chế sai sót.

05. Hướng dẫn quy định về “Khấu trừ thuế GTGT”, khai thuế đối với “hóa đơn đầu ra, đầu vào bỏ sót” và giải pháp kiểm tra, xử lý, hạn chế sai sót.

Quý anh/ chị vui lòng đăng ký tại đây

KHÓA HỌC: NHÀ TƯ VẤN CHUYỂN ĐỔI SỐ 4.0

NEED TO HIRE