NETALINK cảm ơn tất cả anh chị em, mong sự hợp tác và triển khai mạnh – NETALINK JSC
Giỏ hàng

NETALINK cảm ơn tất cả quý khách mời trong lĩnh vực SaaS

Đại hội ngành SaaS triển khai lần đầu tiên, với gần 100 anh em đến tham dự, đúng với khí chất dân công nghệ: rất strong, rất thực tế, chi tiết..

Mọi người cùng nhau đóng góp rất nhiều cho sự hợp tác mạnh mẽ tròn thời gian tới, để lan toả sản phẩm công nghệ và giải pháp ra global trong thời gian gần sắp tới..

Cám ơn tất cả anh chị em, mong sự hợp tác và triển khai mạnh mẽ trong năm 2024..

 

KHÓA HỌC: NHÀ TƯ VẤN CHUYỂN ĐỔI SỐ 4.0

NEED TO HIRE