Chuyển đổi số trong bán hàng – NETALINK JSC
Giỏ hàng

Chuyển đổi số trong bán hàng

Chuyển đổi số trong bán hàng

Số lượng có hạn: 28 doanh nghiệp đủ điều kiện đăng ký đầu tiên.

📌 Nhằm triển khai Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 của Cục phát triển doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

📌Chương trình được Ngân sách Nhà nước hỗ trợ 100% kinh phí đào tạo về chuyển đổi số cho tối đa 28 doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực sản xuất, chế biến do nữ làm chủ, sử dụng nhiều lao động nữ theo chính sách tại Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

📌Điều kiện tham dự:

1. Là Doanh nghiệp nhỏ và vừa:

- Đã và đang hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, chế biến: ngành nghề được thể hiện trên giấy đăng ký kinh doanh.

2. Doanh nghiệp do nữ làm chủ: Một hoặc nhiều phụ nữ sở hữu trên 51% cổ phần HOẶC Doanh nghiệp vừa và nhỏ sử dụng nhiều lao động nữ: Số lượng lao động nữ 50% trở lên (với DN dưới 100 người) và 30% trở lên (với DN 100 - 200 người).

3. Doanh nghiệp có nhu cầu đào tạo về chuyển đổi số: sẵn sàng và quyết tâm thực hiện chuyển đổi số

4. Doanh nghiệp chưa nhận được nhận hỗ trợ từ Ngân sách nhà nước trong năm 2023 về đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực

📌Mời quý doanh nghiệp xem chi tiết Chương trình đạo tạo tại: https://www.crc.edu.vn/phunutuchu

KHÓA HỌC: NHÀ TƯ VẤN CHUYỂN ĐỔI SỐ 4.0

NEED TO HIRE