GÓC HỘI THẢO CỦA CÔNG TY NETALINK VỀ "CHUYỂN ĐỔI SỐ CỦA NGÀNH DIGITAL – NETALINK JSC
Giỏ hàng

HỘI THẢO VỀ "CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG DOANH NGHIỆP VÀ NGÀNH DIGITAL MARKETING"


Mục đích:
• Giúp sinh viên tiếp cận xu hướng chuyển đổi số của doanh nghiệp
• Triển vọng nghề nghiệp của ngành Digital marketing
• Giới thiệu các kỹ thuật Digital Marketing (Facebook, Youtube, Tiktok)
• Giao lưu, chia sẻ, giải đáp các tình huống thực tế cho sinh viên

Thành phần tham gia:
Ban giám đốc Công ty Cổ phần NETALINK
- Đại diện Ông Phạm Phú Lâm – CEO
- Wilson Tien Lieu – Đại diện CSMO Việt Nam

Khi tham gia bạn làm đúng theo hướng dẫn như sau:

❖ Bước 1: Đăng ký tại trang “http://doantn.iuh.edu.vn/
❖ Bước 2: Nhận mail hướng dẫn (ID và mật khẩu của buổi zoom) qua địa chỉ mail đã đăng ký
❖ Bước 3: Đổi hình nền zoom (hình thẻ sinh viên của mình chụp lại)
❖ Bước 4: Đổi user đăng nhập theo cú pháp sau “Mã số sinh viên - Họ và tên” ví dụ “ 1890342 - Nguyễn Văn A"

Các bạn chủ động tham gia để có thêm kiến thức và cơ hội việc làm.
Chúc các bạn thành công !

KHÓA HỌC: NHÀ TƯ VẤN CHUYỂN ĐỔI SỐ 4.0

NEED TO HIRE