Kiểm tra hiệu lực của thông báo phát hành – NETALINK JSC
Giỏ hàng

Kiểm tra hiệu lực của thông báo phát hành

1.  Nội dung

Hướng dẫn kiểm tra xem cơ quan thuế đã chấp thuận cho đơn vị sử dụng HĐĐT/Biên lai điện tử hay chưa?

2. Các bước thực hiện

VD: Kiểm tra xem cơ quan thuế đã chấp thuận cho đơn vị sử dụng HĐĐT hay chưa (Kiểm tra tương tự với Biên lai)

1. Truy cập http://www.tracuuhoadon.gdt.gov.vn/

2. Tại mục Thông tin thông báo phát hành\Hóa đơn chọn Tổ chức, cá nhân.


3. Thiết lập điều kiện tra cứu. Nhấn Tìm kiếm.


4. Nhấn vào “Ngày phát hành” để xem chi tiết kết quả tra cứu.


5. Nếu Kết quả tra cứu đã có đầy đủ thông tin hóa đơn và Ngày bắt đầu sử dụng thì thông báo phát hành đã được cơ quan thuế chấp thuận.


6. Sau khi cơ quan thuế chấp thuận cho đơn vị sử dụng HĐĐT thì Kế toán mới được phép phát hành hóa đơn điện tử:

  • Nếu sử dụng phiên bản meInvoice Web. Xem hướng dẫn các bước để phát hành hóa đơn tại đây.
  • Nếu sử dụng phiên bản meInvoice Desktop Kế toán cần thực hiện:
    • Chuyển trạng thái trên thông báo phát hành hóa đơn sang Đã có hiệu lực. Xem hướng dẫn tại đây.
    • Xem hướng dẫn phát hành hóa đơn tại đây.

KHÓA HỌC: NHÀ TƯ VẤN CHUYỂN ĐỔI SỐ 4.0

NEED TO HIRE