HỘI THẢO CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP GIA ĐÌNH VÀ SME – NETALINK JSC
Giỏ hàng

HỘI THẢO CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP GIA ĐÌNH VÀ SME

Doanh nghiệp gia đình và SME vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế tại Việt Nam. Tại các tỉnh hai thành phần này đóng vai trò quan trọng xương sống của tỉnh. Hội thảo sẽ chia sẻ các tri thức công nghệ và kinh doanh nền tảng giúp cho các doanh nghiệp gia đình và SME hiểu đúng đủ và hệ thống về chuyển đổi số

Đối tượng tham gia:

☑️Các chủ doanh nghiệp của doanh nghiệp gia đình và SME

☑️Cán bộ quản lý nhà nước liên quan tới chuyển đổi số

☑️Các thầy cô giảng viên các trường đại học và cơ sở giáo dục

Các anh chị toàn quốc có thể tham gia tại link https://docs.google.com/.../1FAIpQLScsg3XSZQr.../viewform...

Trân trọng kính mời!

KHÓA HỌC: NHÀ TƯ VẤN CHUYỂN ĐỔI SỐ 4.0

NEED TO HIRE