Bức tranh tổng quan về tình hình ứng dụng thương mại điện tử trong cộn – NETALINK JSC
Giỏ hàng

Bức tranh tổng quan về tình hình ứng dụng thương mại điện tử trong cộng đồng và doanh nghiệp Việt Nam

Bức tranh tổng quan về tình hình ứng dụng thương mại điện tử trong cộng đồng và doanh nghiệp Việt Nam năm 2021, Sách Trắng là tài liệu tổng hợp, cập nhật thông tin, số liệu toàn cảnh về thương mại điện tử Việt Nam từ môi trường hạ tầng chính sách đến mức độ ứng dụng thương mại điện tử trong cộng đồng/doanh nghiệp. Sách Trắng Thương mại điện tử Việt Nam năm 2021 cung cấp dữ liệu thống kê về thương mại điện tử từ nhiều góc độ khác nhau đặt trong bối cảnh tương quan Việt Nam với các quốc gia trong khu vực và toàn cầu.

Các phần mềm phổ biến được doanh nghiệp sử dụng
 

Đáng chú ý, năm nay Sách Trắng cũng tập hợp số liệu của các tổ chức uy tín trên thế giới về nghiên cứu thị trường thương mại điện tử, từ đó cung cấp cho người đọc bức tranh tương quan về tình hình phát triển thương mại điện tử của Việt Nam so với các quốc gia trong khu vực và toàn cầu.

Mức độ truy cập website thương mại điện tử

Sách Trắng Thương mại điện tử Việt Nam năm 2021 được kỳ vọng là tài liệu tham khảo hữu ích cho các đơn vị từ quản lý nhà nước, các tổ chức, cá nhân có quan tâm đến phát triển thương mại nói chung và thương mại điện tử nói riêng.

 

Mời các bạn xem nội dung Sách Trắng tại đây.

KHÓA HỌC: NHÀ TƯ VẤN CHUYỂN ĐỔI SỐ 4.0

NEED TO HIRE