Kết nối với mọi phần mềm kế toán, bán hàng và phần mềm quản trị khác – NETALINK JSC
Giỏ hàng

Kết nối với mọi phần mềm kế toán, bán hàng và phần mềm quản trị khác

Kết nối với mọi phần mềm kế toán, bán hàng và phần mềm quản trị khác

Nghiệp vụ hóa đơn điện tử

Đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP, Thông tư 32/2011/TT-BTC, Thông tư 39/2014/TT-BTC và sẵn sàng đáp ứng Thông tư 68/2019/TT-BTC

 

Khởi tạo mẫu hóa đơn

Nhanh chóng, tiện lợi với số lượng mẫu phong phú

 

Tích hợp sẵn với các phần mềm kế toán, bán hàng phổ biến

Tích hợp trực tiếp trên phần mềm kế toán MISA:

  • Xuất hóa đơn điện tử và tự động hạch toán doanh thu vào sổ sách
  • Nhận và tự động hạch toán hóa đơn điện tử mua hàng vào sổ sách giúp tiết kiệm hơn 80% thời gian nhập liệu

 

Kết nối với các phần mềm kế toán, bán hàng phổ biến kế thừa các thông tin bán hàng để xuất hóa đơn điện tử

Sẵn sàng kết nối với mọi phần mềm quản trị khác (phần mềm bệnh viện, nhà thuốc, siêu thị…) để xuất hóa đơn điện tử

KHÓA HỌC: NHÀ TƯ VẤN CHUYỂN ĐỔI SỐ 4.0

NEED TO HIRE