HỢP TÁC CÙNG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG - NETALINK – NETALINK JSC
Giỏ hàng

HỢP TÁC CÙNG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG - NETALINK

HỢP TÁC CÙNG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 

Nâng cao năng lực, kỹ năng cho sinh viên


Ông Phạm Phú Lâm chia sẻ tại trường Đại học Công Nghiệp TP.HCM>> XEM CHI TIẾT << 

KHÓA HỌC: NHÀ TƯ VẤN CHUYỂN ĐỔI SỐ 4.0

NEED TO HIRE